More Website Templates @ TemplateMonster.com - October 03, 2011

Visie

Jeugdhuis De Route werd opgericht in 2012 en wil een ontmoetingsplaats zijn voor en door jongeren vanaf 14 jaar. Jeugdhuis De Route wil haar leden creatieve, culturele, sportieve en vormende activiteiten aanbieden en is er voor en door de jongeren zonder onderscheid van herkomst, geslacht, politieke of religieuze overtuiging. Transparantie in het beleid, open communicatie en kwaliteit zijn onze waarden.

Rekening houden met anderen, samenwerking, inspraak, initiatief en verantwoordelijkheid zijn de sleutelwoorden in de werking van het jeugdhuis. Ideeën en suggesties ter verbetering van onze doelen kunnen altijd door de leden kenbaar gemaakt worden. Naambekendheid en imago zijn belangrijk. Hiervoor is het noodzakelijk dat er eenstemmigheid is, zowel in de interne als externe communicatie.

In ons jeugdhuis kan de Eeklose jeugd komen genieten van talloze activiteiten zoals:

 • Optredens
 • Fuiven
 • Thema-avonden
 • Workshops (tapcursus, DJ, ...)
 • Sport en ontspanning
 • ...

Wanneer zijn wij open?

 • Maandag & Dinsdag van 12u tot 13u
 • Woensdag van 18u tot 23u
 • Donderdag van 12u tot 13u & van 19u tot 22u
 • Vrijdag van 12u tot 13u & van 15u tot 3u
 • Zaterdag van 20u tot 3u

vzw Ennu?

Vzw ENNU? is een Eeklose organisatie die samen met jongeren vormende, culturele, sociale of sportieve activiteiten wil organiseren of deze op de één of andere manier wil proberen ondersteunen. De vzw is ontstaan in 2001 als reactie op het feit dat er in Eeklo geen enkele laagdrempelige ontmoetingsplaats meer was voor jongeren. Na een jarenlange zoektocht werd in 2005 besloten een pand te huren om daar een jeugdhuis in op te starten. In samenwerking met de stedelijke jeugdraad en het stadsbestuur zag jeugdhuis De Lochtink op 1 september 2005 het levenslicht. 7 jaar later verhuisde het jeugdhuis naar de kerkstraat in Eeklo samen met de jeugddienst en kwam zo meer in de kijker bij de jeugd. Met de verhuis kwam er een nieuwe naam: De Route!

Raad van Bestuur

Definitie

De Raad van Bestuur kan beschouwd worden als het uitvoerend orgaan van een vzw, waar de Algemene Vergadering het beslissingsorgaan is (vergelijk ‘de regering’ en ‘het parlement’). De Raad van Bestuur staat in voor het beheer van de vzw. Zij beheert de financiën en regelt de organisatie van de vzw binnen de grenzen die in de statuten vermeld staan. Meestal ligt de feitelijke ‘macht’ in de handen van de Raad van Bestuur, en stelt de AV zich hoofdzakelijk op als controlerend orgaan. De Raad van Bestuur maakt bijvoorbeeld de begroting op, die ze ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering. Aan de hand van deze begroting voert ze een jaar lang het financieel beleid van de vzw. Het jaar nadien moet de Raad van Bestuur dan de rekeningen van het boekjaar ter verantwoording voorleggen aan de Algemene Vergadering.

De bestuursleden zijn:

Heleen Martens Kenneth Van de Velde Sammy Bourgonjon Remco De Waelle

Beroepskracht

Definitie

Ter ondersteuning van alle jongeren in het jeugdhuis is er ook een personeelslid in dienst bij Jeugdhuis De Route: Bieke Vanfleteren. De beroepskracht begeleidt en ondersteunt leden, medewerkers, kernleden en Raad van Bestuur. Alsook opvolgen van het beleid, subsidie – aanvragen en andere administratie die betrekking hebben op ‘VZW Ennu?’ , behoren tot het takenpakket van een jeugdhuiscoördinator. De beroepskracht bevindt zich elke werkdag op de jeugddienst. Iedereen kan met vragen en/of opmerkingen daar terecht. Bij grote evenementen is de coördinator meestal aanwezig in het jeugdhuis als toeziend oog. Voor dringende zaken en/of twijfel bij beslissingen kan je steeds rekenen op jullie beroepskracht!

Projectmedewerker

Sinds 1 januari 2015 heeft Jeugdhuis De Route een projectmedewerker in dienst!

Kern

Definitie

De Kern staat in voor de dagelijkse werking van ons jeugdhuis. Deze groep van enthousiastelingen komt tweewekelijks samen en staat in voor:

 • Planning werkjaar
 • Volgen van vormingen
 • Uitwerken dagelijks jeugdhuisbeleid
 • Goede toogwerking
 • ...

Je kan ten allen tijde de kernvergadering bijwonen om in stilte mee te volgen. In de variaronde van deze vergadering mag je zaken aanbrengen, op voorwaarde dat deze op voorhand zijn doorgegeven aan de voorzitter.

Hoe word je kernlid?

Je kunt kernlid worden als je drie maanden medewerker bent van het jeugdhuis en de leeftijd hebt van 16 jaar. Dit wil zeggen:

 • Regelmatig tappen
 • Aanwezig zijn op medewerkersvergaderingen
 • Al of niet deelnemen aan opgezette werkgroepen
 • Meehelpen openen en/of afsluiten

Indien je kernlid wilt worden, is het voldoende om vrijblijvend de kernvergaderingen bij te wonen. Je kiest zelf of je al of niet aansluit bij de vergadering. Je bent niet verplicht om op alle vergaderingen aanwezig te zijn mits gegronde reden.

Tappers

Heb je eens zin om te tappen? Dat kan! Onze tappers zijn losse medewerkers die geen vast engagement aangaan. Je kan dus helpen waar en wanneer je wil. Om te tappen moet je minstens 16 jaar zijn. Als je eens zin hebt om te tappen: contacteer ons of spreek gewoon een medewerker aan! Die schrijft je in op onze tapperspagina op Facebook en zal je ook maar al te graag wegwijs maken in het jeugdhuis!

Jeugdhuis afhuren/reserveren

Om meer info te verkrijgen over het afhuren/reserverven van het jeugdhuis klik hier.