Over Ons

Wie zijn wij?


Jeugdhuis De Route werd opgericht in 2012 en wil een ontmoetingsplaats zijn voor en door jongeren vanaf 14 jaar.


Jeugdhuis De Route wil haar leden creatieve, culturele, sportieve en vormende activiteiten aanbieden en is er voor en door de jongeren zonder onderscheid van herkomst, geslacht, politieke of religieuze overtuiging. Transparantie in het beleid, open communicatie en kwaliteit zijn onze waarden.

ONZE VISIE


Rekening houden met anderen, samenwerking, inspraak, initiatief en verantwoordelijkheid zijn de sleutelwoorden in de werking van het jeugdhuis. Ideeën en suggesties ter verbetering van onze doelen kunnen altijd door de leden kenbaar gemaakt worden. Naambekendheid en imago zijn belangrijk. Hiervoor is het noodzakelijk dat er eenstemmigheid is, zowel in de interne als externe communicatie. 


In ons jeugdhuis kan de Eeklose jeugd komen genieten van talloze activiteiten zoals:

  • Optredens
  • Fuiven
  • Thema-avonden
  • Workshops (tapcursus, DJ, ...)
  • Sport en ontspanning
  • ...

VZW ENNU?


Vzw ENNU? is een Eeklose organisatie die samen met jongeren vormende, culturele, sociale of sportieve activiteiten wil organiseren of deze op de één of andere manier wil proberen ondersteunen.


De vzw is ontstaan in 2001 als reactie op het feit dat er in Eeklo geen enkele laagdrempelige ontmoetingsplaats meer was voor jongeren. Na een jarenlange zoektocht werd in 2005 besloten een pand te huren om daar een jeugdhuis in op te starten. In samenwerking met de stedelijke jeugdraad en het stadsbestuur zag jeugdhuis De Lochtink op 1 september 2005 het levenslicht.


7 jaar later verhuisde het jeugdhuis naar de kerkstraat in Eeklo samen met de jeugddienst en kwam zo meer in de kijker bij de jeugd. Met de verhuis kwam er een nieuwe naam: De Route!


RAAD VAN BESTUUR


De Raad van Bestuur kan beschouwd worden als het uitvoerend orgaan van vzw EnNu? en staat in voor het beheer ervan. Zij beheert de financiën en regelt de organisatie van de vzw binnen de grenzen die in de statuten vermeld staan.


Hierbij stelt de Algemene Vergadering zich als het controlerende orgaan van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur maakt bijvoorbeeld de begroting op, die ze ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering. Aan de hand van deze begroting voert ze een jaar lang het financieel beleid van de vzw.


De bestuursleden zijn (links naar rechts):

  • Sander Verspeel
  • Kenneth Van de Velde
  • Sammy Bourgonjon

BEROEPSKRACHT & PROJECTMEDEWERKER


Ter ondersteuning van alle jongeren in het jeugdhuis zijn er ook personeelsleden in dienst bij Jeugdhuis De Route: Lode Cornelis & Mathilde Maes.


De beroepskracht, Lode, begeleidt en ondersteunt leden, medewerkers, kernleden en Raad van Bestuur. Alsook opvolgen van het beleid, subsidie–aanvragen en andere administratie die betrekking hebben op vzw Ennu?, behoren tot het takenpakket van een jeugdhuiscoördinator. De beroepskracht bevindt zich elke werkdag op de jeugddienst. Iedereen kan met vragen en/of opmerkingen daar terecht. Bij grote evenementen is de coördinator meestal aanwezig in het jeugdhuis als toeziend oog. Voor dringende zaken en/of twijfel bij beslissingen kan je steeds rekenen op de beroepskracht!


Vzw EnNu? krijgt ook subsidies van de Vlaamse regering voor een artistiek project. Hiervoor hebben we projectmedewerker Mathilde in dienst. Zij gaat actief op zoek naar jongeren die iets artistiek op poten willen zetten maar hier niet meteen de middelen voor hebben.

Contacteer ons

Kerkstraat 121, 9900 EEKLO

info@jhderoute.be

09 218 29 29

Jeugdhuis De Route

© Copyright. All Rights Reserved.

Openingsuren

MA, DI – 12u tot 13u

WOE - 14u tot 23u

VRIJ – 12u tot 13u & 15u tot 3u

ZA - 20u tot 3u