More Website Templates @ TemplateMonster.com - October 03, 2011

Afhuren Jeugdhuis

Het jeugdhuis kan ten allen tijde worden gebruikt door externen om een activiteit te organiseren. Hierbij hanteren we 3 formules:

 • Privé afhuren
 • Niet-privé afhuren
 • Reserveren

Privé afhuren

Het jeugdhuis wordt bij deze optie afgehuurd op een dag waarop het jeugdhuis niet open is. Dit kan op maandag, dinsdag en zondag.

 • De huurprijs van het jeugdhuis bedraagt 225 EUR (75 EUR huur + 150 EUR borg). Het rekeningnummer van het jeugdhuis is 001-5224297-50.
 • De reservatie is pas definitief wanneer de huur en de borg zijn betaald en wanneer deze overeenkomst in tweevoud is ondertekend.
 • De 150 EUR borg wordt teruggegeven indien er na de activiteit geen schade wordt vastgesteld, indien men zich aan het rookverbod houdt en indien er werd gekuist door de organisatoren.
 • Het jeugdcentrum beschikt over een mobiel podium. Dit podium kan worden ontleend indien nodig. Je vraagt dit aan via jhderoute@gmail.com
 • Het is mogelijk voor de organisator om op voorhand drankbonnen aan te kopen. Drankbonnen kosten 1,25 EUR per stuk en zijn 1,50 EUR waard. De bonnen worden minimum 1 week op voorhand aangekocht.
 • De prijzen van drank en snacks liggen vast en kunnen nooit gewijzigd worden.
 • Oppervlakte jeugdhuis en oppervlakte WC’s dienen na de activiteit te worden schoongemaakt (= vegen en schuren). Ook buiten dienen alle peuken en ander afval te worden opgeveegd (= van het jeugdhuis tot op straat). De gang dient te worden geveegd. Het kuisen moet gedaan zijn vóór het jeugdhuis opnieuw open gaat.
 • De organisator staat zelf in voor kosten zoals SABAM, reclame zoals affiches en flyers, versiering, extra belichting, DJ's, groepen, ...
 • Op al het drukwerk dat wordt verspreid moet het logo van het jeugdhuis en jeugdcentrum duidelijk te zien zijn. De logos zijn te verkrijgen via jhderoute@gmail.com
 • De organisator staat in voor de goede orde tijdens de activiteit (geen vechtpartijen, geen drugs, geen geluidsoverlast, rookverbod, geen drank buiten, ...). Om dit te kunnen waarborgen raden we de organisator aan om fuifstewards in te schakelen. Deze mensen kunnen de overlast buiten beperken en controleren best op straat zelf. De organisator kan hiervoor eigen mensen inschakelen of medewerkers van het jeugdhuis. Medewerkers krijgen 12,50 euro voor 4u werken (enkel als fuifsteward). Wanneer de verantwoordelijke van de overlast niet wordt gevonden, dan worden de klachten doorgeschoven naar de organisator.
 • Bij klachten van buren omtrent geluidsoverlast wordt de helft van de waarborg ingehouden. Het sas van het jeugdhuis blijft te allen tijde in gebruik (de pompen worden niet losgekoppeld).
 • De organisator zorgt er voor dat er geen drank wordt meegenomen of buiten benutigd wordt.
 • Het jeugdhuis zelf voorziet die avond 1 barverantwoordelijke die helpt achter de toog. De organisator zelf voorziet heel de avond/dag extra hulp (minstens twee personen heel de avond/dag) om mee te helpen achter de toog.
 • Politiek getinte activiteiten zijn NIET toegelaten!
 • Er mogen slechts 250 personen in het jeugdhuis.
 • Omwille van praktische redenen kan er niet met drankkaarten gewerkt worden.
 • Medewerkers van het jeugdhuis die de bewuste avond/dag meehelpen achter de toog mogen gratis binnen. Ook leden van de Raad van Bestuur moeten niet betalen. De Beroepskracht dient ook niet te betalen.
 • Voorbereidingen kunnen gestart worden een paar uur voor aanvang van de activiteit (afspreken met uw contactpersoon ).
 • Indien er uitzonderingen zijn op het reglement dient er altijd eerst overleg te zijn met de verantwoordelijken van het jeugdhuis.

Niet-privé afhuren

Het jeugdhuis kan ook afgehuurd worden tijdens openingsmomenten. Er mag bij deze optie geen onderscheid worden gemaakt tussen bezoekers. Iedereen is welkom. Verjaardagsfeestjes kunnen niet onder deze optie gerealiseerd worden.

 • De huurprijs van het jeugdhuis bedraagt 225 EUR (75 EUR huur + 150 EUR borg). Het rekeningnummer van het jeugdhuis is 001-5224297-50.
 • De reservatie is pas definitief wanneer de huur en de borg zijn betaald en wanneer deze overeenkomst in tweevoud is ondertekend.
 • De 150 EUR borg wordt teruggegeven indien er na de activiteit geen schade wordt vastgesteld, indien men zich aan het rookverbod houdt en indien er werd gekuist door de organisatoren.
 • Het jeugdcentrum beschikt over een mobiel podium. Dit podium kan worden ontleend indien nodig. Je vraagt dit aan via jhderoute@gmail.com
 • Het is mogelijk voor de organisator om op voorhand drankbonnen aan te kopen. Drankbonnen kosten 1,25 EUR per stuk en zijn 1,50 EUR waard. De bonnen worden minimum 1 week op voorhand aangekocht.
 • De prijzen van drank en snacks liggen vast en kunnen nooit gewijzigd worden.
 • Oppervlakte jeugdhuis en oppervlakte WC’s dienen na de activiteit te worden schoongemaakt (= vegen en schuren). Ook buiten dienen alle peuken en ander afval te worden opgeveegd (= van het jeugdhuis tot op straat). De gang dient te worden geveegd. Het kuisen moet gedaan zijn vóór het jeugdhuis opnieuw open gaat.
 • De organisator staat zelf in voor kosten zoals SABAM, reclame zoals affiches en flyers, versiering, extra belichting, DJ's, groepen, ...
 • Op al het drukwerk dat wordt verspreid moet het logo van het jeugdhuis en jeugdcentrum duidelijk te zien zijn. De logos zijn te verkrijgen via jhderoute@gmail.com
 • De organisator staat in voor de goede orde tijdens de activiteit (geen vechtpartijen, geen drugs, geen geluidsoverlast, rookverbod, geen drank buiten, ...). Om dit te kunnen waarborgen raden we de organisator aan om fuifstewards in te schakelen. Deze mensen kunnen de overlast buiten beperken en controleren best op straat zelf. De organisator kan hiervoor eigen mensen inschakelen of medewerkers van het jeugdhuis. Medewerkers krijgen 12,50 euro voor 4u werken (enkel als fuifsteward). Wanneer de verantwoordelijke van de overlast niet wordt gevonden, dan worden de klachten doorgeschoven naar de organisator.
 • Bij klachten van buren omtrent geluidsoverlast wordt de helft van de waarborg ingehouden. Het sas van het jeugdhuis blijft te allen tijde in gebruik (de pompen worden niet losgekoppeld).
 • De organisator zorgt er voor dat er geen drank wordt meegenomen of buiten benutigd wordt.
 • Indien het rookverbod niet correct wordt nageleefd, wordt de waarborg ingehouden.
 • Het jeugdhuis zelf voorziet die avond 1 barverantwoordelijke die helpt achter de toog. De organisator zelf voorziet heel de avond extra hulp (minstens twee personen heel de avond) om mee te helpen achter de toog.
 • Onze relatie met de buren is broos, daarom dienen de optredens voor 00u30 afgelopen zijn.
 • Het sluitingsuur is 03u00. Het is aangeraden om de drankverkoop te stoppen om 02u30 en de lichten te ontsteken om 02u45. Om 03u00 dienen de resterende bezoekers het jeugdhuis te verlaten.
 • Politiek getinte activiteiten worden NIET toegelaten!
 • Er mogen slechts 250 personen in het jeugdhuis.
 • Er moet altijd inkomgeld gevraagd worden. Het entreegeld is integraal voor de organisator. Ook dient er aan de inkom een prijsvoordeel te zijn voor De Route-leden! Het inkomgeld bedraagt minimum 2 EUR voor niet–leden en minimum 1 EUR voor leden.
 • Naast het opgehaalde inkomgeld krijgt de organisator 20 % van de inkomsten op drank.
 • Omwille van praktische redenen kan er niet met drankkaarten gewerkt worden.
 • De Route-medewerkers die de bewuste avond meehelpen achter de toog mogen gratis binnen. Ook leden van de Raad van Bestuur moeten niet betalen. De Beroepskracht dient ook niet te betalen.
 • Voorbereidingen kunnen gestart worden een paar uur voor aanvang van de activiteit (afspreken met uw contactpersoon).
 • Indien er uitzonderingen zijn op het reglement dient er altijd eerst overleg te zijn met de verantwoordelijken van het jeugdhuis.

Reserveren

Het jeugdhuis kan te allen tijde gereserveerd worden door externen om activiteiten te laten doorgaan. Verjaardagsfeestjes kunnen hier ook onder vallen.

 • Er wordt geen huur, noch waarborg gevraagd.
 • Het jeugdhuis staat in voor de toogwerking en de opkuis nadien.
 • Het is mogelijk voor de organisator om op voorhand drankbonnen aan te kopen. Drankbonnen kosten 1,25 euro per stuk. De bonnen zijn 1,50 euro per stuk waard en worden minimum 1 week op voorhand aangekocht.
 • De prijzen van drank en snacks liggen vast en kunnen nooit gewijzigd worden.
 • Politiek getinte activiteiten worden NIET toegelaten!
 • Er mogen slechts 250 personen in het jeugdhuis.
 • Er mag geen eigen drank worden meegenomen en worden verkocht.
 • De organisator mag ook zelf zorgen voor DJ’s en/of bands.
 • De organisator is vrij om het jeugdhuis in te kleden.